Portal No Fluff Jobs opublikował w sierpniu 2020 bardzo interesujące dane dotyczące trendów płacowych w branży IT. Zalecamy jednak ich swobodną interpretację, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że rzeczywistość zwłaszcza w niepewnych czasach potrafi mocno zagrać na nosie przyjętym modelom statystycznym. Warto dodać, że badanie przeprowadzono jedynie na podstawie analizy ofert pracy opublikowanych na wspomnianym portalu w okresie od 1.01.2020 do 30.06.2020. Pozwala to wprawdzie na wyciągnięcie pierwszych wniosków dotyczących wpływu pandemii na warunki zatrudnienia, ale i w tym przypadku warto kierować się daleko idącą ostrożnością. Kryzys może sprzyjać bowiem negocjacjom w kierunku dolnego ograniczenia wideł płacowych. Czy tak jest w rzeczywistości?   

W ocenie CEO No Fluff Jobs Tomasza Bujoka, „rynek IT wykazał się wysoką odpornością na niekorzystne warunki gospodarcze”. Średnie wynagrodzenie oferowane w I i II kwartale 2020 r. na podstawie kontraktów B2B było nawet o kilkanaście procent wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Na wzrost wynagrodzenia mogły liczyć również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zarobki w zależności od modelu zatrudnienia

Z powołanego raportu wynika, że w I połowie 2020 r. mediana najniższych oferowanych w ogłoszeniach kwot wynagrodzeń w przypadku umowy cywilnoprawnej (B2B) nie przekraczała 12 000 zł netto, z kolei najwyższa osiągnęła poziom 17 600 zł netto. W przypadku umowy o pracę widełki płacowe miały nieco mniejszą rozpiętość, tj. wynosiły od 8 900 zł brutto do 13 200 zł brutto. Dla porównania w I połowie 2019 r. rozpiętość wynagrodzeń w przypadku umów B2B odpowiadała kwotom 10 000 – 16 000 zł netto, a w przypadku umów o pracę 8 000 – 13 000 zł brutto. Na podstawie przedstawionych danych szczególnie widoczny jest wzrost wynagrodzeń proponowanych w ramach umowy pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), który w stosunku do I połowy roku 2019 wynosi aż 10%.

Zarobki według rodzaju stanowiska

4 000 – 6 300 zł brutto w przypadku stanowiska juniorskiego, przez 8 000 – 12 000 zł brutto w przypadku specjalisty mid aż do 13 000 – 18 000 zł brutto dla seniora – tak dużo wynosiła rozpiętość oferowanych wynagrodzeń w zależności od rodzaju stanowiska w ofertach na umowy o pracę, publikowanych przez firmy poszukujące specjalistów z branży IT w I połowie roku 2020. Jeszcze większa rozpiętość wynagrodzeń dotyczyła warunków proponowanych w ramach umów B2B i wynosiła następująco: 4 000 – 7 000 zł netto dla juniora, 9 000 – 14 000 zł netto dla specjalisty mid i aż 15 800 – 20 000 zł netto dla starszego specjalisty. Jak trafnie wskazują specjaliści, warto w tym miejscu zauważyć, że zarówno w przypadku umów o pracę jak i umów B2B wynagrodzenie oferowane pracownikom mid jest dwukrotnie większe niż wynagrodzenie oferowane pracownikom juniorskim. Fakt ten niewątpliwie wiążę się z popytem rynku na pracowników mid, dla których to w I połowie 2020 r. kierowane było aż 46% ogłoszeń o pracę – dla porównania dla juniorów 8% i kolejne 46% dla seniorów.

Zarobki według miast

Na najwyższe zarobki według raportu liczyć mogą specjaliści poszukujący pracy, opartej na zatrudnieniu B2B w Warszawie, gdzie wynagrodzenie za miesiąc pracy waha się pomiędzy 14 000 a 19 000 złotych netto. Równie dobre oferty znajdą specjaliści preferujący zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i to nie tylko w Warszawie, ale również w Krakowie, gdzie mediana zarobków wynosi między 10 000 a 15 000 zł brutto.  Analogicznie dla ofert B2B najmniej atrakcyjne oferty pochodziły z Poznania ze średnią zarobków pomiędzy 9 600 a 12 000 zł netto i dla ofert na umowę o pracę w Łodzi, tu odpowiednio 6 000 – 10 500 zł brutto. W kontekście zróżnicowania zarobków w zależności od miasta kluczowym może okazać się obecnie również fakt, iż liczba ogłoszeń o pracę zdalną w sektorze IT wzrosła znacznie po wybuchu pandemii SARS-COV 2. Może to zatem determinować decyzję kandydatów odnośnie aplikacji na stanowiska oferowane przez firmy z miast, w których oferowane są najwyższe zarobki, właśnie ze względu na możliwość pracy zdalnej.

Zarobki według specjalizacji

Z analizy opublikowanych w I połowie ofert wynika, że na najatrakcyjniejsze wynagrodzenie zarówno na umowach B2B, jak również umowach o pracę liczyć mogą specjaliści Big Data –Business Intelligence. Najmniej atrakcyjne oferty kierowane są do specjalistów ds. Support, IT Administratorom oraz specjalistom UX.

Szczegółowe kwoty wynagrodzeń przedstawia poniższy wykres (No Fluff Jobs):

mediany wynagrodzeń b2b
mediany wynagrodzeń umowa o pracę

Z najnowszych danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana zarobków Polaków (nie uwzględniająca podziału na zawody i rodzaj stanowisk) wynosi 4 785 zł brutto. Mając na uwadze raport przygotowany przez No Fluff Jobs branża IT jest niemal bezkonkurencyjna. Czy jednak rzeczywiście jest aż tak dobrze? Czy osoby zatrudnione w szeroko pojętym sektorze IT pracują na swoje wynagrodzenie 8 godzin dziennie? Czy może w medianie zawarte są już nadgodziny? Mamy co do tego spore wątpliwości.

Agata Czerniejewska