Inżynier Procesów Magazynowych / Logistycznych (Poznań)

Deventon jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie..

Rekrutację przeprowadzamy dla firmy doradczej, działającą na styku obszarów logistyki, zarządzania projektami, Lean Management i analityki biznesowej.

 

Klient oferuje:

 • szkolenie wstępne umożliwiające zdobycie kluczowych umiejętności w pracy konsultanta, obejmujące m.in. savoire-vivre biznesowe, certyfikację DMAIC 6-sigma, podstawy mapowania, tworzenia software, komunikacji biznesowej oraz efektywności osobistej zgodnej z metodyką Getting Things Done
 • proces onboardingowy dotyczący zasad i procesów w firmie
 • jasno określone ścieżki szkoleniowe obejmujące 60 szkoleń i certyfikacji dotyczących kompetencji IT, zarządzania projektami, zarządzania zespołem czy certyfikacji językowej British Council
 • pomoc w przygotowaniu do certyfikacji oraz załatwianiu formalności dotyczących zapisów  na szkolenia czy egzaminy
 • pracę na pełen etat w oparciu o umowę współpracy (B2B)
 • spersonalizowana i przejrzysta ścieżka rozwoju
 • atrakcyjny system motywacyjny
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach certyfikujących
 • prywatna opieka medyczna
 • sprzęt (laptop, telefon, oprogramowanie)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:

 • projektowanie magazynów z uwzględnieniem specyfiki oraz procesów logistycznych przedsiębiorstw
 • wsparcie w procesie decyzyjnym o wyborze wariantu wdrożenia magazynu w tym także automatyki magazynowej
 • koordynacja lub nadzór nad wdrożeniem nowych procesów magazynowych oraz nowych magazynów
 • przygotowywanie prezentacji dla Członków Zarządu i Właścicieli Procesów
 • prowadzenie spotkań w ramach realizacji projektu
 • przygotowywanie analiz (głównie na bazie Excela), wniosków z obserwacji i wizualizacja wyników
 • planowanie przebiegu projektu (planowanie spotkań, wydarzeń projektowych, nadzór nad harmonogramem)
 • raportowanie wyników przebiegu projektu za pomocą platformy SharePoint
 • efektywne zarządzenie Zespołem Projektowym

Wymagania:

 • wiedza na temat technik magazynowania, wyposażenia magazynów oraz systemów automatyki magazynowej
 • bardzo dobra znajomość procesów logistycznych (głównie magazynowych)
 • 3-5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownik Projektu, KAM lub podobnym
 • znajomość metodyki projektowej (PRINCE2/DMAIC/AGILE)
 • umiejętność komunikowania się, budowania i rozwijania relacji z Klientem (identyfikacja i zrozumienie potrzeb)
 • doświadczenie i wiedza w obszarach: planowania i zarządzania zapasami oraz usprawniania procesów magazynowych
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu pracami projektowymi z zakresu wdrażania nowych rozwiązań
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • biegła znajomość programu AutoCAD
 • znajomość podstaw statystyki (MiniTab lub inny program statystyczny będzie dodatkowym atutem)
 • umiejętność analizowania danych i tworzenia raportów w MS Excel
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat. B oraz gotowość do pracy na terenie całego kraju

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

avatar

Head of Sales and Recruitment

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Deventon D. Matczak N. Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 23784), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Deventon” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Deventon wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia.

Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Deventon, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Deventon moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiegoJednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@deventon.pl, jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo@deventon.pl; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Deventon lub drogą telefoniczną na numer dowolnego rekrutera.

Global IT & tech recruitment

‘mamy dla Ciebie
47 ofert’